close

Informatie & Sitemap

Over Druktebeeld

De combinatie van verschillende informatiebronnen, bijvoorbeeld het aantal bezoekers op een locatie en gebruikte parkeerplaatsen, geeft een actueel beeld van drukte.

Dat heeft voordelen. Door eerst te kijken hoe druk het ergens is, kan je kiezen of je nu, of op een rustiger moment, naar je bestemming toegaat. En de gemeente kan, indien nodig, helpen de drukte in goede banen te leiden.

Druktebeeld maakt gebruik van verschillende databronnen om drukte in kaart te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de gebruikte databronnen:

Resono

Let op: Het betreft hier een pilot met locatie-data vanuit Resono om lokale drukte beter te kunnen duiden. Dit betekent dat deze data telkens wordt getoetst met de Amsterdammer en professional om een betrouwbaarder beeld te krijgen.
Zie deze pagina voor meer informatie.

Crowd Monitoring Systeem Amsterdam

Telt voorbijgangers met sensoring in de stad.
Zie deze pagina voor meer informatie.

Parkeergarages

De bezettingsgraad van parkeergarages.
Zie deze pagina voor meer informatie.

Gemeente Amsterdam en partners

Druktebeeld.amsterdam.nl is een initiatief van de gemeente Amsterdam. Deze app is tot stand gekomen met de hulp van meerdere partijen, die ondersteunen met advies en in het verlenen van data. Tot die partijen behoren onder andere: Amsterdam&Partners, AMSxInstitute, Nationaal Dataportaal Wegverkeer en GVB.

Instructies over het gebruik van de app

Privacyverklaring

1. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Voor de verwerkingen door Druktebeeld.amsterdam is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact met hem opnemen via functionaris.gegevensbescherming@amsterdam.nl

2. Verwerken van persoonsgegevens

Het druktebeeld wordt opgesteld op basis van geaggregeerde gegevens die afkomstig zijn uit de volgende bronnen: passantentellingen vanuit het Crowd Monitoring Systeem Amsterdam (CMSA), het aantal geparkeerde auto’s in parkeergarages vanuit parkeerdata, het aantal actieve telefoons waarop datadelen actief door de gebruiker is ingesteld binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland middels telecomdata en het weer in temperatuur vanuit KNMI. Deze geaggregeerde gegevens betreffen alleen aantallen en zijn niet herleidbaar tot een persoon Daarnaast wordt, als de gebruiker van het Druktebeeld daarvoor toestemming geeft, de locatiegegevens van de gebruiker van het Druktebeeld gebruikt, zodat de gemeente observaties kan verzamelen over hoe druk het is op een bepaald moment op een bepaalde locatie in de stad. De locatiegevens bestaan enkel uit latitude en longitude gegevens en slaan hierbij dus geen IP adres op.

Verwerking locatiegegevens:

Doel

Het doel van het verwerken van de locatiegegevens is het verzamelen van observaties over hoe druk het is op een bepaald moment op een bepaalde locatie in de stad.

Grondslag

De toestemming wordt enkel gegeven door de gebruiker van de applicatie en wordt geregistreerd op het gebruikte apparaat.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens: locatie op basis van latitude en longitude waaruit een straatnaam kan worden opgemaakt en het tijdstip waarop de locatie is gedeeld. Er worden geen identificerende gegevens opgeslagen. Het delen van de locatiegegevens is volstrekt anoniem.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. De gegevens die bewaard worden zijn volstrekt anoniem en op geen enkele wijze herleidbaar tor een individu.

Analyse van gebruik van de app:

Voor analyse en verbeteren van de app wordt gebruik gemaakt van “privacy vriendelijke” analyse-tool Siteimprove.
Zie deze pagina voor de betreffende privacy uitleg.